Vi har fått ett bra bud på fastigheten på Måsvägen!

Catella har hjälpt oss att hitta intresserade köpare av våra fastigheter på Måsvägen. För att kunna finansiera ett nybygge i östra Lund behöver vi sälja husen på Måsvägen. Nu har vi fått ett bud som styrelsen tycker är bra och acceptabelt.

I stort sett innebär detta att vi säljer husen redan i december i år, men att stiftelsen hyr tillbaka hela fastigheten till dess att nybygget på öster är inflyttningsbart. Genom att vi säljer huset först ger det oss en insats att kunna starta byggprocessen.

För hyresgästerna som bor kvar på Måsvägen blir det ingen skillnad, förutom att de kommer få förtur till de nya lägenheterna och inte kommer kunna bo kvar på Måsvägen efter att nybygget är inflyttningsbart.

När / om fastigheten på Måsvägen är såld är det ”ingen väg tillbaka”, så det är ett mycket stort beslut. Senast i december kommer Stiftelsens styrelse fatta slutgiltigt beslut angående detta.