Blekingska erhåller en donation på fem miljoner till nationsbygget

Under Blekingska nationens höstblot i mitten av november tillkännagav hedersledamöterna Ingvar och Katarina Backhamre, att de donerar fem miljoner kronor till Blekingska nationen i samband med det nya husbygget i Lund. ”Vi träffades på Blekingska nationen på Måsvägen och vill göra vad vi kan för att göra det möjligt för kommande studenter att också kunna ta del av nationslivet i Lund”, säger paret Backhamre.

Installation av hedersledamöterna Ingvar Backhamre och Katarina Backhamre. Tillsammans med Blekingska Nationens Qurator Emelie Staffas och Inspektor Jonas Åkeson

Installation av hedersledamöterna Ingvar Backhamre och Katarina Backhamre. Tillsammans med Blekingska Nationens Qurator Emelie Staffas och Inspektor Jonas Åkeson

Pengarna ska gå till byggandet av nationens nya lokaler och inte till nya studentbostäder. ”Med denna donation känner vi att vi får stora möjligheter att bygga bra och ändamålsenliga nationslokaler,  men vi behöver fortfarande mer pengar för att få till de perfekta lokaler vi önskar för vår verksamhet”, säger Jonas Åkeson, nationens inspektor.  ”Insamlingar pågår genom nuvarande och tidigare nationsmedlemmar, och vi hoppas även på andra donatorer för att kunna nå vårt mål på minst 15 miljoner i donationer för detta bygge”, fortsätter Åkeson.

Blekingska nationen och Stiftelsen Herulero hoppas kunna börja med markarbeten för det nya bygget redan till sommaren, men först måste detaljplanen och bygglovet bli klara.