EKONOMIN

För att stiftelsen och nationen ska ha råd att bygga nya bostäder och nya nationslokaler med rimliga hyror är det mycket som ska falla på plats. Några av de viktigare sakerna vi arbetat med några år.

1. Hitta en lämplig tomt vi vill och kan bygga på - KLART!
2. Hitta en seriös köpare som vill köpa Måsvägen - KLART!
3. Finansiera de nya bostäderna - nästan klart.
4. Finansiera de nya nationslokalerna - påbörjat.

Den stora risken vi ser nu är hur vi ska finansiera de nya nationslokalerna. Vi räknar med att vi behöver 10-15 miljoner för att nationen ska kunna bygga lokaler och fortsätta driva sin verksamhet som den har gjort tidigare. Detta är pengar som nationen ej har idag och som det blir svårt att låna till, därför håller nationen nu på att försöka samla ihop ett belopp så hela projektet blir genomförbart. Läs här hur du kan hjälpa till och samtidigt få mycket tillbaka!

I stora drag behövs pengarna till;
- Gillestuga / studieplatser 5 000 000
- Restaurangkök 1 000 000
- Diskrum 500 000
- Toaletter 500 000
- Expedition 500 000
- Arkiv 400 000
- Hall, gång, trapprum 1 000 000
- Möbler och inredning 1 500 000
- Övriga kostnader 3 500 000
- Totalt behov nationen 13 900 000

Läs här hur du kan hjälpa nationen att nå detta mål